Infolinka: +420 565 3018 61
Pondělí - Pátek: 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hodin

Právo odstoupit od smlouvy

--------------------------------------------------------------------------------

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy & Vzorový formulář pro odstoupení od
smlouvy
--------------------------------------------------------------------------------
Spotřebitelé mají právo odstoupit od smlouvy podle následujících pravidel,
přičemž spotřebitelem je každá fyzická osoba, která učiní právní úkon pro účely,
jež nemohou být připsány převážně její obchodní, ani nezávislé profesní
činnosti:
-------------------------------------------
A. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy
-------------------------------------------
Právo odstoupit od smlouvy:
Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy
jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzali, příp.
převzala poslední dodávku zboží.
Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (Kübler-Holz,
s.r.o., Lažínky 78, 67602 Moravské Budějovice, CZ, Tel.: +420 565 301 860,
e-mail: info@holzkuebler.de) o Vašem rozhodnutí o odstoupení od této smlouvy
informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou, faxem
či e-mailem). K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro
odstoupení od smlouvy, není to však předepsáno.
Pro dodržení lhůty na odstoupení od smlouvy postačí zaslat sdělení o využití
práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty.
Důsledky odstoupení od smlouvy:
Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu a nejpozději
do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od této
smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s
výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání,
který je jiný než námi nabízený nejlevnější způsob standardního dodání). Pro
vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při
provedení původní transakce, pokud s Vámi nebylo výslovně sjednáno něco jiného;
v žádném případě Vám však tímto vrácením nevzniknou další náklady. Máme právo
odmítnout vrátit přijaté platby, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud
neprokážete, že jste již zboží odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží nám musíte zaslat zpět či předat bez zbytečného odkladu a v každém případě
nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této
smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti
dnů.
Nesete přímé náklady za vrácení zboží. Přímé náklady za vrácení zboží, které nám
není kvůli jeho vlastnostem možné zaslat normálně poštou zpět (spediční zboží),
činí maximálně 3500 CZK.
Odpovídáte za případné snížení hodnoty zboží pouze v důsledku nakládání s tímto
zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou, vlastnostmi
a funkčností zboží.
Vyloučení nebo předčasné zaniknutí práva na odstoupení od smlouvy:
Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na smlouvy o dodání zboží, které
není sériově vyráběné a pro jehož výrobu je rozhodující individuální volba nebo
rozhodnutí spotřebitele nebo které je jednoznačně přizpůsobeno osobním potřebám
spotřebitele /tzn. výrobky na míru, zhotovené na zakázku/.
Všeobecné pokyny:
1) Vyvarujte se prosím poškození a znečištění zboží. Zboží nám prosím zašlete
pokud možno v původním obalu s veškerým příslušenstvím a se všemi díly obalu.
Použijte případně ochranný vnější obal. Pokud již původní obal nemáte,
postarejte se prosím o vhodné balení, které zajistí dostatečnou ochranu proti
poškození při přepravě.
2) Zašlete nám prosím zboží pokud možno v ofrankované zásilce.
3) Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené všeobecné pokyny 1-2 nejsou
předpokladem pro účinný výkon práva na odstoupení od smlouvy.
---------------------------------------------
B. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy
---------------------------------------------
Chcete-li odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím tento formulář a zašlete jej zpět
na adresu:
Kübler-Holz, s.r.o.
Lažínky 78
676 02 Moravské Budějovice
CZ
e-mail: info@holzkuebler.de
Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o koupi
tohoto zboží (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Datum objednání (*) ____________ / Datum obdržení (*) __________________
________________________________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
________________________________________________________
Adresa spotřebitele/spotřebitelů
________________________________________________________
Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v
listinné podobě)
_________________________
Datum

 

(*) Nehodící se škrtněte.
Naposled jste si prohlíželi ...