Infolinka: +420 565 3018 61
Pondělí - Pátek: 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hodin

Ochrana osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je KÜBLER-HOLZ-Export-Import, Dřevoopracování, s.r.o GmbH, Lazinky 78, 67602 Moravske Budejovice, Tschechien, Tel.: +420 565 301860, Fax: +420 565 301879, E-Mail: info@holzkuebler.de. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.3 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a čas v okamžiku přístupu
 • objem odeslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

3) Soubory cookies

Abychom zatraktivnili náš web a umožnili využití určitých funkcí, na různých stránkách používáme takzvané cookies. Jedná se o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé námi využívané cookies se smažou, když prohlížeč ukončí svoje sezení, tedy po zavření Vašeho prohlížeče (takzvané session-cookies neboli dočasné cookies). Jiné cookies (takzvané persistent-cookies neboli trvalé cookies) na Vašem přístroji zůstávají a umožňují nám nebo našim partnerským společnostem (cookies třetích stran) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při Vaší příští návštěvě. Jestliže se cookies používají, v individuálním rozsahu slouží ke shromažďování a zpracování dat o uživatelích jako údaje o prohlížeči, poloze a IP adresách. Trvalé cookies se automatizovaně smažou uplynutím stanovené doby, která může být pro různé cookies odlišná.

Částečně cookies slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávky (např. zapamatováním obsahu virtuálního nákupního košíku pro pozdější návštěvu webu). Jestliže některé z námi implementovaných cookies slouží též ke zpracování osobních údajů, zpracování dat podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR probíhá buď pro realizaci smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pro ochranu našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webu, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním průběhu návštěvy webu.

Spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají, aby naše internetová nabídka byla pro Vás zajímavější. Za tímto účelem se při Vaší návštěvě našeho webu ukládají na našem pevném disku také cookies partnerských společností (cookies třetích stran). Informace o nasazení takových cookies a o rozsahu shromažďovaných informací v jednotlivých případech najdete v následujících odstavcích.

Berte prosím v potaz, že svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nasazení cookies a mohli jednotlivě rozhodovat o jejich přijímání, nebo jejich přijímání vyloučit v určitých případech, anebo jej vyloučit obecně. Správa nastavení cookies je v každém prohlížeči odlišná. Nápověda každého prohlížeče obsahuje návod, který Vám vysvětlí, jak můžete měnit Vaše nastavení cookies. Návody pro příslušné prohlížeče najdete v následujících odkazech:

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/microsoft-edge/dočasné-povolen%C3%AD-souborů-cookie-a-dat-webů-v-microsoft-edgi-597f04f2-c0ce-f08c-7c2b-541086362bd2
Firefox: https://www.mozilla.org/cs/privacy/websites/#cookies
Chrome: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cs#infochoices
Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Berte prosím v potaz, že v případě nepřijetí cookies může být omezena funkčnost našeho webu.

4) Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci. Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

6) Využití Vašich dat k přímé reklamě

- Reklama poštou
Na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR provádět personalizovanou přímou reklamu si vyhrazujeme právo uchovávat Vaše osobní údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, poštovní adresa a - pokud jsme v rámci smluvního vztahu od Vás obdrželi - také titul, akademickou hodnost, rok narození a Vaše profesní, odvětvové či obchodní označení) a využívat je pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech, které distribuujeme poštou.
Proti uchovávání a využívání dat k tomuto účelu můžete kdykoliv podat námitku, kterou sdělíte správci.

7) Zpracování dat při vyřizování objednávek

7.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

7.2 Při plnění smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a adresu dodání předáme některému z námi zvolených přepravních partnerů, a to výhradně pro účely dodání zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
.

7.3 Předávání osobních údajů přepravním společnostem

- Česká pošta
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta (Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika), před dodáním zboží předáváme České poště Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme České poště pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s Českou poštou předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči České poště může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.
- DHL
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti DHL Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti DHL pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s DHL předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti DHL může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.
- DPD
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti DPD Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti DPD pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s DPD předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti DPD může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.
- GLS
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti GLS Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti GLS pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s GLS předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti GLS může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.
- Hermes
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti Hermes Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti Hermes pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s Hermes předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti Hermes může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.
- UPS
Jestliže zboží doručujeme prostřednictvím přepravní společnosti UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Německo), před dodáním zboží předáváme společnosti UPS Vaši e-mailovou adresu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR za tím účelem, abyste si mohli předem dohodnout čas dodání, popřípadě mohli předem obdržet informaci o plánovaném čase dodání, jestliže jste k tomu během objednávky udělili svůj výslovný souhlas. Jestliže tento souhlas neudělíte, pro účely doručení podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předáváme společnosti UPS pouze jméno adresáta a dodací adresu. Údaje se předávají jen tehdy, když je to nutné pro dodávku zboží. V takovém případě nebudete mít možnost, dohodnout se s UPS předem na čase dodání, ani neobdržíte předem informaci o plánovaném čase dodání.
Souhlas vůči výše uvedenému správci nebo vůči přepravní společnosti UPS může být kdykoliv odvolán, s účinností do budoucna.

8) Funkcionality stránek

8.1 Používání videí služby YouTube
Tento web využívá funkci vkládání obsahu služby YouTube pro zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „YouTube“, který patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko (dále jen „Google“).
Používá se přitom pokročilejší režim ochrany dat: podle údajů poskytovatele začíná shromažďování údajů o uživateli teprve při přehrávání videa/videí. Jakmile se začne přehrávat některé z vložených videí, poskytovatel „YouTube“ používá soubory cookies, které shromažďují informace o chování uživatele. Podle informací služby „YouTube“ tyto informace slouží mimo jiné pro statistiky videí, pro zlepšování uživatelské přívětivosti a pro ochranu proti nepřípustnému jednání. Jestliže jste přihlášeni k účtu Google, po kliknutí na video se vaše údaje přiřadí přímo k vašemu uživatelskému účtu. Jestliže si nepřejete, aby se data přiřazovala k vašemu profilu ve službě YouTube, před aktivací tlačítka se musíte odhlásit. Máte právo podat námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů; chcete-li toto právo uplatnit, musíte se obrátit na poskytovatele služby YouTube. Při použití služby YouTube může také docházet k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC v USA.
Nezávisle na přehrávání vložených videí se při každém otevření tohoto webu navazuje spojení se sítí společnosti Google. Aniž bychom na to měli nějaký vliv, mohou se tím spouštět další procesy zpracování dat.
Všechna výše popsaná zpracování, zejména načítání informací na použitém koncovém zařízení prostřednictvím sledovacího pixelu, se uskutečňují jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Není-li tento souhlas udělen, při vašich návštěvách stránky se služba videí YouTube nepoužívá.
Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, s účinností do budoucna. Chcete-li svůj souhlas odvolat, v nástroji „Cookie Consent Tool“ zveřejněném na webu deaktivujte tuto službu prostřednictvím alternativních možností uvedených na webu.
Další informace o ochraně osobních údajů ve službě „YouTube“ najdete v Podmínkách poskytování služeb na adrese https://www.youtube.com/static?template=terms a v Zásadách ochrany soukromí Google na adrese https://policies.google.com/privacy

8.2 E-mailové odpovědi zájemců o práci v rámci vypsaných výběrových řízení
Na našich webových stránkách vypisujeme ve zvláštní rubrice aktuálně volná místa, o která se mohou zájemci ucházet e-mailem na zveřejněnou kontaktní adresu.
Předpokladem zařazení do výběrového řízení je, aby nám uchazeči společně s e-mailovou žádostí o pracovní místo poskytli veškeré nezbytné osobní údaje, které jsou nezbytné k fundovanému a informovanému posouzení a výběru.
K nezbytným údajům zde patří všeobecné informace o osobě (jméno, adresa, možnosti telefonického či elektronického kontaktu), jakož i specifické doklady o kvalifikacích nutných pro výkon pracovní pozice. Nadto mohou být eventuálně potřebné údaje o zdravotním stavu, pokud uchazeč v zájmu své sociální ochrany potřebuje nějaké ohledy pracovněprávní a sociálněprávní.
V popisu příslušného výběrového řízení lze najít, jaké součásti musí odpověď zájemce v konkrétním případě obsahovat, aby to stačilo k jejich posouzení, a jakou formou se tyto součásti mají předat e-mailem.
Po obdržení odpovědi zájemce odeslané na uvedenou e-mailovou kontaktní adresu se údaje o zájemci ukládají u nás a vyhodnocují se výhradně za účelem zpracování výběrového řízení. Pro zpětné dotazy vzniklé během zpracování využíváme dle naší volby e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které byly poskytnuty v rámci výběrového řízení.
Právním základem pro tato zpracování včetně evidence kontaktu pro zpětné dotazy je zásadně čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (při zpracováních v Německu ve spojení s § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů), v jejichž smyslu probíhá výběrové řízení jako jednání o zahájení pracovního poměru.
Pokud v rámci výběrového řízení jsou od uchazečů vyžadovány osobní údaje ze zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. údaje o zdravotním stavu jako údaje o těžkém zdravotním postižení), zpracování probíhá dle čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR, abychom mohli vykonávat práva vyplývající z pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany, a abychom mohli dostát svým povinnostem, které s tím souvisejí.
Kumulativně nebo alternativně se zpracování osobních údajů ze zvláštních kategorií může opírat také o čl. 9 odst. 1 písm. h GDPR, pokud se uskutečňuje za účelem zdravotní prevence nebo pracovního lékařství, k posuzování pracovní schopnosti uchazečů, pro medicínskou diagnostiku, zabezpečení nebo péči ve zdravotní či sociální oblasti anebo pro správu systémů a služeb ve zdravotní či sociální oblasti.
Jestliže během výše popsaného vyhodnocení nedojde k výběru uchazeče anebo pokud uchazeč svou žádost předčasně stáhne, jeho údaje poskytnuté e-mailem, jakož i veškerá elektronická korespondence včetně původního e-mailu s žádostí o místo se po příslušném oznámení nejpozději do 6 měsíců vymažou. Tato lhůta se vyměřuje na základě našeho oprávněného zájmu o to, aby mohly být zodpovězeny případné navazující otázky k výběrovému řízení a abychom případně mohli dostát našim důkazním povinnostem vyplývajícím z předpisů o rovném zacházení s uchazeči.
V případě úspěšného výběrového řízení se poskytnuté údaje zpracovávají dále na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (při zpracováních v Německu ve spojení s § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů) za účelem realizace zaměstnaneckého poměru.

9) Práva subjektu údajů

9.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:

 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

9.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

10) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.

Naposled jste si prohlíželi ...