Infolinka: +420 565 3018 61
Pondělí - Pátek: 8.00 - 12.00 a 12.30 - 16.00 hodin

Ochrana osobních údajů

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje správce

1.1 Těší nás, že navštěvujete náš web a děkujeme za Váš zájem. V následujícím textu Vás informujeme o tom, jak zacházíme s Vašimi osobními údaji při použití našeho webu. Osobními údaji jsou přitom všechna data, jimiž je možné identifikovat Vaši osobu.

1.2 Správcem pro zpracování dat na tomto webu ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je KÜBLER-HOLZ-Export-Import, Dřevoopracování, s.r.o GmbH, Lazinky 78, 67602, Česká republika, tel.: +420 565 301860, Fax: +420 565 301879, e-mail: info@holzkuebler.de. Správcem pro zpracování osobních údajů je taková fyzická či právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

2) Shromažďování dat při návštěvě našeho webu

2.1 Při pouhém informativním využití našeho webu, tedy pokud se neregistrujete nebo nám informace předáváte jiným způsobem, shromažďujeme jen taková data, která Vás prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „serverové logy“). Pokud otevřete náš web, shromažďujeme následující data, která jsou pro nás technicky nezbytná, abychom Vám webovou stránku zobrazili:

 • naše navštívená webová stránka
 • datum a čas v okamžiku přístupu
 • objem odeslaných dat v bytech
 • zdroj/odkaz, z kterého jste se na stránku dostali
 • použitý prohlížeč
 • použitý operační systém
 • použitá IP adresa (případně: v anonymizované podobě)

Zpracování probíhá v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšování stability a funkčnosti našeho webu. Data se nepředávají dále, ani se nevyužívají k jiným účelům. Vyhrazujeme si ovšem právo dodatečně prověřovat serverové logy, jestliže konkrétní indicie poukazují na protiprávní využití.

2.2 Tento web z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenášených osobních údajů a dalšího důvěrného obsahu (např. objednávek či dotazů adresovaných správci) využívá SSL či TLS šifrování. Šifrované spojení poznáte z posloupnosti znaků „https://“ a ikony zámku, které se objeví v adresním řádku Vašeho prohlížeče.

3) Soubory cookies

Abychom zajistili atraktivitu naší webové stránky při návštěvě uživatelů a umožnili používání určitých funkcí, používáme cookies, tedy malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Tyto soubory cookies se po zavření prohlížeče částečně automaticky opět odstraní (tzv. „cookies relace“), částečně zůstávají ve vašem koncovém zařízení déle a umožňují ukládání nastavení stránek (tzv. „trvalé cookies“). V druhém případě můžete dobu ukládání zjistit z přehledu o nastavení souborů cookies ve svém prohlížeči.

Pokud dochází na základě jednotlivých, námi používaných souborů cookies také ke zpracování osobních údajů, provádí se toto zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro účely realizace smlouvy, podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v případě poskytnutého souhlasu nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR pro účely našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkcionalitě webové stránky a docílení návštěvy stránky, která bude uživatelsky přívětivá a efektivní.

Prohlížeč si můžete nastavit tak, abyste byli informováni o vytváření souborů cookies a mohli v jednotlivých případech rozhodovat o jejich přijetí nebo mohli přijetí souborů cookies v určitých případech nebo obecně vyloučit.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud soubory cookies nepřijmete, může být funkčnost naší webové stránky omezena.

4) Navázání kontaktu

Pokud s námi někdo naváže kontakt (např. přes kontaktní formulář nebo e-mailem), shromažďujeme jeho osobní údaje. V případě kontaktního formuláře okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou ukládána a využívána výhradně za účelem vyřízení Vašeho požadavku event. pro navázání kontaktu a s tím spojenou technickou administraci.

Právním základem pro zpracování dat je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašeho požadavku podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud kontaktování směřuje k uzavření smlouvy, dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Po dokončení administrace Vašeho požadavku se Vaše údaje vymažou, lze-li z okolností odvodit, že příslušná věc je vyjasněna, pokud výmazu nebrání zákonné lhůty pro povinnou archivaci.

5) Zpracování dat při otevření zákaznického konta a pro splnění smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR se osobní údaje dále shromažďují a zpracovávají, sdělíte-li nám je pro splnění smlouvy nebo při otevření zákaznického konta. Okruh shromažďovaných dat odpovídá viditelným polím příslušného zadávacího formuláře. Výmaz Vašeho zákaznického konta je možný kdykoliv a může být proveden odesláním zprávy na výše uvedenou adresu správce. Vámi sdělené údaje uchováváme a využíváme za účelem splnění smlouvy. Po kompletním splnění smlouvy či výmazu Vašeho zákaznického konta budou Vaše údaje znepřístupněny s ohledem na archivační lhůty stanovené daňovými a obchodněprávními předpisy a po uplynutí těchto lhůt budou tyto údaje vymazány, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním Vašich údajů, a pokud si naše stránka nevyhradila právně přípustný důvod dalšího zpracování dat, o čemž Vás následně odpovídajícím způsobem uvědomíme.

6) Využití Vašich dat k přímé reklamě

6.1 E-mailové upozornění o dostupnosti zboží

U dočasně nedostupného zboží si můžete objednat e-mailové upozornění o dostupnosti zboží. V takovém případě vám e-mailem zašleme jednorázové upozornění o dostupnosti vámi zvoleného zboží. Jediným povinným údajem vyžadovaným pro zaslání tohoto upozornění je vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších údajů je dobrovolné a můžeme jej třeba využít k tomu, abychom pro vás vytvořili osobní oslovení. K rozesílání e-mailů používáme tzv. double opt-in (dvojité potvrzení souhlasu), čímž je zajištěno, abyste upozornění obdrželi teprve tehdy, když nám s tím související souhlas výslovně potvrdíte kliknutím do ověřujícího odkazu zaslaného na vaši e-mailovou adresu.

Aktivací potvrzujícího odkazu nám udělujete souhlas s využitím svých osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. V takovém případě uchováváme vaši IP adresu zadanou poskytovatelem internetového připojení (ISP), jakož i datum a hodinu přihlášení, aby v budoucnu bylo možné rozeznat případné zneužití vaší e-mailové adresy. Údaje, které jsme shromáždili při vaší objednávce našeho e-mailového upozornění o dostupnosti zboží, používáme s přísnou vazbou na účel. Objednávky upozornění o dostupnosti zboží můžete kdykoli zrušit tím, že správci zmíněnému v úvodu zašlete odpovídající zprávu. Po úspěšném odhlášení bude vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána z našeho rozdělovníku vytvořeného pro tyto účely, pokud jste neudělili výslovný souhlas s dalším využíváním svých údajů nebo pokud si vyhrazujeme právo pokračovat v použití údajů, které je zákonem povoleno a my vás o tom informujeme v tomto prohlášení.

6.2 Reklama poštou
Na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR provádět personalizovanou přímou reklamu si vyhrazujeme právo uchovávat Vaše osobní údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, poštovní adresa a - pokud jsme v rámci smluvního vztahu od Vás obdrželi - také titul, akademickou hodnost, rok narození a Vaše profesní, odvětvové či obchodní označení) a využívat je pro zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech, které distribuujeme poštou.
Proti uchovávání a využívání dat k tomuto účelu můžete kdykoliv podat námitku, kterou sdělíte správci.

7) Zpracování dat při vyřizování objednávek

7.1 Je-li to nezbytné pro dodání zboží, námi shromážděné osobní údaje se v rámci plnění smlouvy dále předávají příslušné přepravní společnosti. Je-li to nutné k realizaci platby, Vaše platební údaje předáváme pověřené úvěrové instituci. Jestliže využíváme internetové platební služby, informujeme o nich níže. Právním základem pro předávání údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Při plnění našich smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a dodací adresu předáme námi zvolenému přepravnímu partnerovi výhradně za účelem dodávky zboží v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

7.2 Při plnění smluvních povinností vůči našim zákazníkům spolupracujeme s externími přepravními partnery. Vaše jméno a adresu dodání předáme některému z námi zvolených přepravních partnerů, a to výhradně pro účely dodání zboží podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
.

7.3 Předávání osobních údajů přepravním společnostem

- Česká pošta

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, Česká republika

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- DACHSER SE

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: DACHSER SE, Logistikzentrum München, European Logistics, Zamilastraße 11,81677 Mnichov, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- Deutsche Post

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- DHL

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- DHL Express

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: DHL Express Germany GmbH, Heinrich-Brüning-Str. 5, 53113 Bonn, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- DHL Freight

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: DHL Freight GmbH, Godesberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- DPD

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- DPD Österreich

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH, Arbeitergasse 46, Leopoldsdorf 2333, Rakousko

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- GLS

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- Hermes

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- Österreichische Post

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Vídeň, Rakousko

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.
- UPS

Pro poskytování přepravních služeb využíváme níže uvedeného poskytovatele: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Německo

Před doručením zboží předáváme poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR pro účely odsouhlasení termínu dodání, popř. oznámení o doručení vaši e-mailovou adresu a/nebo telefonní číslo, pokud jste k tomu při objednávání udělili svůj výslovný souhlas. V opačném případě předáváme poskytovateli pro účely doručení v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pouze jméno příjemce a doručovací adresu. K předání údajů dochází pouze v případě, že je to nezbytné pro doručení zboží. V tomto případě není možné odsouhlasení termínu dodání s poskytovatelem, popř. oznámení o doručení předem.

Souhlas lze vůči výše uvedenému správci nebo vůči poskytovateli s účinností do budoucna kdykoli odvolat.

7.4 Použití poskytovatelů platebních služeb (Payment Services)

- Paypal

Na této webové stránce je k dispozici jedna nebo několik metod online platby níže uvedeného poskytovatele: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko

Při výběru metody platby poskytovatele, při níž provádíte platbu předem, jsou tomuto poskytovateli v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR předávány Vaše platební údaje sdělené v rámci objednávky (k nim patří jméno, adresa, informace o bance a platební kartě, měna a číslo transakce) a rovněž informace o obsahu Vaší objednávky. K předávání Vašich údajů dochází v tomto případě výhradně pro účely realizace platby u poskytovatele a pouze rozsahu, v němž je to pro tento účel nezbytné.

Při výběru metody platby, při níž plní předem poskytovatel jste rovněž v průběhu objednávky vyzváni, abyste uvedli určité osobní údaje (jméno a příjmení, ulice, číslo popisné, poštovní směrovací číslo, místo, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, popř. údaje o alternativním způsobu platby).

Abychom chránili náš oprávněný zájem zjistit platební schopnost svých zákazníků, poskytujeme tyto údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR poskytovateli pro účely ověření bonity poskytovateli. Poskytovatel na základě Vámi uvedených osobních údajů i dalších údajů (jako např. nákupního košíku, fakturované částky, historie objednávek, zkušeností s platbami) ověřuje, zda lze poskytnout Vámi zvolenou možnost platby z hlediska rizik neuhrazení platby a/nebo pohledávky.

8) Funkcionality stránek

8.1 YouTube

Tento web při zobrazování a přehrávání videí používá pluginy následujícího poskytovatele: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Takto mohou být data předána společnosti: Google LLC., USA

Jestliže v naší internetové prezentaci otevřete stránku obsahující takový plugin, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery poskytovatele, aby se tento plugin načetl. Přitom se poskytovateli předávají určité informace, včetně vaší IP adresy.

Pokud se prostřednictvím pluginu začnou přehrávat začleněná videa, poskytovatel také ukládá soubory cookie, aby shromažďoval informace o uživatelském chování, sestavoval statistiky přehrávání a bránil proti zlomyslnému chování.

Jste-li během návštěvy stránek přihlášeni uživatelským účtem u poskytovatele, kliknutím na video se vaše údaje přiřazují přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete, aby se data k vašemu účtu přiřazovala, v okamžiku stisknutí tlačítka pro přehrávání nesmíte být přihlášeni ke svému účtu.

Veškerá výše uvedená zpracování, zejména ukládání souborů cookie pro vyčítání informací na použitém koncovém zařízení, probíhají jen tehdy, pokud jste nám k tomu udělili výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Udělený souhlas můžete kdykoli odvolat, s účinností do budoucna tím, že tuto službu deaktivujete prostřednictvím nástroje „Cookie Consent Tool“ uvedeného na webové stránce.

V případě předávání údajů do USA se poskytovatel připojil k Rámci pro ochranu osobních údajů mezi EU a USA (EU-US Data Privacy Framework), který zajišťuje soulad s evropskou úrovní ochrany údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně.

8.2 E-mailové odpovědi zájemců o práci v rámci vypsaných výběrových řízení

Na našich webových stránkách vypisujeme ve zvláštní rubrice aktuálně volná místa, o která se mohou zájemci ucházet e-mailem na zveřejněnou kontaktní adresu.

Předpokladem zařazení do výběrového řízení je, aby nám uchazeči společně s e-mailovou žádostí o pracovní místo poskytli veškeré nezbytné osobní údaje, které jsou nezbytné k fundovanému a informovanému posouzení a výběru.

K nezbytným údajům zde patří všeobecné informace o osobě (jméno, adresa, možnosti telefonického či elektronického kontaktu), jakož i specifické doklady o kvalifikacích nutných pro výkon pracovní pozice. Nadto mohou být eventuálně potřebné údaje o zdravotním stavu, pokud uchazeč v zájmu své sociální ochrany potřebuje nějaké ohledy pracovněprávní a sociálněprávní.

V popisu příslušného výběrového řízení lze najít, jaké součásti musí odpověď zájemce v konkrétním případě obsahovat, aby to stačilo k jejich posouzení, a jakou formou se tyto součásti mají předat e-mailem.

Po obdržení odpovědi zájemce odeslané na uvedenou e-mailovou kontaktní adresu se údaje o zájemci ukládají u nás a vyhodnocují se výhradně za účelem zpracování výběrového řízení. Pro zpětné dotazy vzniklé během zpracování využíváme dle naší volby e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které byly poskytnuty v rámci výběrového řízení.

Právním základem pro tato zpracování včetně evidence kontaktu pro zpětné dotazy je zásadně čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (při zpracováních v Německu ve spojení s § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů), v jejichž smyslu probíhá výběrové řízení jako jednání o zahájení pracovního poměru.

Pokud v rámci výběrového řízení jsou od uchazečů vyžadovány osobní údaje ze zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR (např. údaje o zdravotním stavu jako údaje o těžkém zdravotním postižení), zpracování probíhá dle čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR, abychom mohli vykonávat práva vyplývající z pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a sociální ochrany, a abychom mohli dostát svým povinnostem, které s tím souvisejí.

Kumulativně nebo alternativně se zpracování osobních údajů ze zvláštních kategorií může opírat také o čl. 9 odst. 1 písm. h GDPR, pokud se uskutečňuje za účelem zdravotní prevence nebo pracovního lékařství, k posuzování pracovní schopnosti uchazečů, pro medicínskou diagnostiku, zabezpečení nebo péči ve zdravotní či sociální oblasti anebo pro správu systémů a služeb ve zdravotní či sociální oblasti.

Jestliže během výše popsaného vyhodnocení nedojde k výběru uchazeče anebo pokud uchazeč svou žádost předčasně stáhne, jeho údaje poskytnuté e-mailem, jakož i veškerá elektronická korespondence včetně původního e-mailu s žádostí o místo se po příslušném oznámení nejpozději do 6 měsíců vymažou. Tato lhůta se vyměřuje na základě našeho oprávněného zájmu o to, aby mohly být zodpovězeny případné navazující otázky k výběrovému řízení a abychom případně mohli dostát našim důkazním povinnostem vyplývajícím z předpisů o rovném zacházení s uchazeči.

V případě úspěšného výběrového řízení se poskytnuté údaje zpracovávají dále na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (při zpracováních v Německu ve spojení s § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů) za účelem realizace zaměstnaneckého poměru.

9) Nástroje a ostatní

Cookie-Consent-Tool

Pro vyjádření účinného souhlasu uživatelů u souborů cookies podléhajících nutnosti souhlasu a také pro aplikace založené na souborech cookies se na tomto webu používá nástroj „Cookie Consent Tool“. Při otevírání stránky se nástroj „Cookie Consent Tool“ zobrazí uživatelům ve formě interaktivního uživatelského rozhraní, na němž lze odkliknutím nebo odfajfkováním vyjádřit souhlas pro určité soubory cookies a/nebo aplikace založené na souborech cookies. Všechny cookies/služby podléhající nutnosti souhlasu se při využívání tohoto nástroje nahrávají jen tehdy, když příslušný uživatel odkliknutím nebo odfajfkováním udělí odpovídající souhlasy. Tím je zajištěno, aby se takové soubory cookies ukládaly na příslušném koncovém zařízení uživatele pouze tehdy, pokud byl udělen souhlas.

Tento nástroj nastavuje technicky nezbytné soubory cookies, aby v nich uchovával vaše preference pro soubory cookies. Přitom se zásadně nezpracovávají osobní údaje uživatelů.

Jestliže v jednotlivém případě kvůli uchovávání, přiřazování nebo protokolaci nastavení souborů cookies přece jen dojde ke zpracování osobních údajů (jako třeba IP adresy), děje se tak dle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o zákonné, uživatelsky specifické a uživatelsky přívětivé řízení souhlasu s použitím souborů cookies, jde nám tedy o zákonné uspořádání naší internetové prezentace.

Dalším právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. U souborů cookies, které nejsou technicky nezbytné, máme jako správce právní povinnost nastavit jejich použití v souladu s příslušným souhlasem uživatele.
Další informace o provozovateli a možnostech nastavení nástroje Cookie Consent Tool najdete přímo v příslušném uživatelském rozhraní na našem webu.

10) Práva subjektu údajů

10.1 Platné právo v oblasti ochrany osobních údajů Vám při zpracování Vašich osobních údajů zaručuje rozsáhlá práva subjektu údajů (informační a intervenční práva) vůči správci. O těchto právech Vás informujeme níže:

 • Právo na informace (a právo na přístup k osobním údajům) podle čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu podle čl. 16 GDPR;
 • Právo na výmaz podle čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR;
 • Právo být informován o opravě, výmazu nebo omezení zpracování podle čl. 19 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR;
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl. 7 odst. 3 GDPR;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 GDPR.

10.2 PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU

JESTLIŽE JSME SE ROZHODLI ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO DŮLEŽITÉHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE PRÁVO Z DŮVODŮ TÝKAJÍCÍCH SE VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE KDYKOLIV VZNÉST NÁMITKU PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ, S ÚČINNOSTÍ DO BUDOUCNA.
UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH DAT. VYHRAZUJEME SI OVŠEM PRÁVO POKRAČOVAT VE ZPRACOVÁNÍ DAT, JESTLIŽE MŮŽEME PROKÁZAT ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD ZÁJMY, ZÁKLADNÍMI PRÁVY A ZÁKLADNÍMI SVOBODAMI SUBJEKTU ÚDAJŮ, NEBO POKUD ZPRACOVÁNÍ DAT SLOUŽÍ PRO URČENÍ, VÝKON NEBO OBHAJOBU PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

JESTLIŽE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST MÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM TAKOVÉ REKLAMY. ODVOLÁNÍ SOUHLASU MŮŽETE VYKONAT ZPŮSOBEM POPSANÝM VÝŠE.

UPLATNÍTE-LI PRÁVO NA ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH DAT PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY.

11) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů se určuje na základě příslušné zákonné archivační lhůty (např. lhůty uchovávání stanovené předpisy obchodního a daňového práva). Po uplynutí lhůty se příslušná data rutinně vymažou, nejsou-li již nezbytná pro splnění smlouvy nebo opatření směřujících k potenciálnímu uzavření smlouvy a/nebo z naší strany neexistuje oprávněný zájem pokračovat v uchovávání dat.

Naposled jste si prohlíželi ...